Aistriúchán Téacsanna 1 - Micro-credential

Díreofar ar chineálacha faoi leith téacsanna (seachas téacsanna liteartha) a bhíonn á n-aistriú ag aistritheoirí gairmiúla agus cíorfar na háiseanna atá ar fáil d'aistritheoirí le cabhrú leo agus iad i mbun oibre. Déanfar anailís ar straitéisí an aistriúcháin agus ar na bealaí chun déileáil le dúshláin ar leith a thagann chun cinn. Ar na téamaí is mó a phléifear sa mhodúl seo, tá na dúshláin a bhaineann le buntéacsanna ó thaobh brí agus céille de, coibhéis shásúil sa spriocthéacs, agus na dúshláin a bhaineann leis an nGaeilge mar sprioctheanga aistriúcháin.

Entry requirements

Bunchéim ag leibhéal 8
Applicants must be over 21 years of age.

Application dates

From the 1st April you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal.

When completing your application please make sure to apply under CPC 17 (Arts and Social Science Postgrad) in the drop-down menu after selecting Standalone Module- Continuing Professional Development.

For this micro-credential, please copy and paste or type this into the text box under Module Name: LT6105

Duration

The mode of study for this Micro-credential is Blended Learning (in-person and online).

More details
  • Attendance type

    Part time,Blended

  • Apply to

    Course provider