Ateangaireacht Chomhdhála

Do Chúrsa
Déanfar staidéar ar an dá chineál ateangaireachta: ateangaireacht leantach agus ateangaireacht chomhuaineach. Bainfear úsáid as cleachtaí éagsúla chun oiliúint sna scileanna seo a chur ar mhic léinn: cleachtaí cuimhne; ateangaireacht gan nótaí; ateangaireacht le hamharc; teicnící um breacadh nótaí agus an taisclann institiúide. Is iad an Ghaeilge, an Béarla, an Fhraincis, an Spáinnis, an Iodáilis agus an Ghearmáinis atá á dtairiscint mar theangacha an chúrsa seo. Déanfar staidéar ar Theoiric agus Cleachtas na hAteangaireachta, áit a ndíreofar ar scileanna cumarsáide, e.g. glóroiliúint.

Scrúdófar an eitic phroifisiúnta a bhaineann leis an gceird seo freisin, mar aon le nósanna imeachta comhdhála, cleachtais oibre agus dálaí oibre.

Cúiseanna Chun Tabhairt Faoin gcúrsa

1. Is gá go mbeadh iarchéim san ateangaireacht ag duine le tabhairt faoi na scrúduithe ateangaireachta idirnáisiúnta agus is é seo an t-aon chlár dá leithéid in Éirinn.

2. Eagróidh an Ollscoil seachtain staidéir chuig Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa chun léargas a thabhairt do mhic léinn ar an ateangaireacht.

3. Tá poist mhaithe ateangaireachta le fáil ar fud an domhain go háirithe in institiúidí an AE agus anseo in Éirinn freisin.

Entry requirements

Riachtanais Iontrála
Beidh céim onóracha 2.2 chomh maith le sárchumas labhartha ina máthairtheanga ag iarrthóirí.

Duration

Fad Ama: Dioplóma Iarchéime: bliain acadúil amháin; MA: bliain iomlán féilire (Meán Fómhair go Lúnasa).

Post Course Info

Deiseanna Gairme
Is gá cáilíocht iarchéime ateangaireachta a bheith bainte amach agat chun na scrúduithe idir-institiúideacha AE a dhéanamh. Tá poist mhaithe ateangaireachta le fáil ar fud an domhain go háirithe in institiúidí an AE. Bíodh go bhfuil formhór na gcéimithe againn ag obair le hinstitiúidí an AE, tá obair le fáil d'ateangairí ní hamháin sna hinstitiúidí móra go hidirnáisiúnta ach anseo in Éirinn freisin; éilítear seirbhísí ateangaireachta ag comhdhálacha, tionóil agus féilte.

More details
 • Qualification letters

  MA/PDip

 • Qualifications

  Degree - Masters (Level 9 NFQ)

 • Attendance type

  Daytime

 • Apply to

  Course provider