Teastas i Múineadh na Gaeilge d'fhloghlaimeoirí Fásta - Ar Líne

Cúrsa ar líne atá anseo atá dírithe ar na riachtanais atá ag múinteoirí a bhíonn ag múineadh Gaeilge d'fhoghlaimeoirí fásta ar líne agus sa seomra ranga. Ní cúrsa teanga é an cúrsa seo, áfach, is cúrsa é i múineadh na Gaeilge – pléifidh an cúrsa le modheolaíochtaí teagaisc, leis an dea-chleachtas i múineadh teangacha agus le scileanna praiticiúla don seomra ranga. Tá sé oiriúnach dóibh siúd nach bhfuil aon taithí teagaisc acu, dóibh siúd ar bheagán taithí, agus dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge le fada ach atá ag iarraidh cur lena gcuid scileanna.

Cúrsa páirtaimseartha ar líne atá i gceist a mhairfidh bliain acadúil. Is ar líne a bheidh ábhar an chúrsa á sheachadadh agus freastalóidh rannpháirtithe ar cheardlanna agus ar chruinnithe ar líne chun tacú leo dul i ngleic leis an ábhar. Beidh cleachtadh teagaisc mar chuid den chúrsa chomh maith agus beidh deis ag rannpháirtithe tacaíocht agus aiseolas a fháil maidir lena gcuid teagaisc.

Subjects taught

Cleachtafh Teagaisc

Fillteán Foghlama

Múineadh agus foghlaim na Gaeilge

Teagasc Machnamhach

Entry requirements

Irish
English
Language
Math
Science

Tá sé oiriúnach dóibh siúd nach bhfuil aon taithí teagaisc acu, dóibh siúd ar bheagán taithí, agus dóibh siúd atá ag múineadh na Gaeilge le fada ach atá ag iarraidh cur lena gcuid scileanna. Tá sé oiriúnach chomh maith d'éinne atá ag múineadh na Gaeilge ar líne.

Please note MH83C Teastas i Múineadh na Gaeilge d'Fhoghlaimeoirí Fásta (ar líne) is a level 6 programme and no prior qualifications are required to apply for this programme.

Application dates

All applications should be made through the PAC system.

Closing Date : 03 June 2021

Duration

1 Year part-time

More details
 • Qualification letters

  Cert

 • Qualifications

  Professional Certificate

 • Attendance type

  Part time

 • Apply to

  PAC