Top
Institution / Galway Mayo It Galway
City scape

Gaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán

Why Study?
Le hachtú Acht na dTeangacha Oifigiúla agus Stádas Oifigiúil Oibre ag an nGaeilge san Aontas Eorpach tá mórdheiseanna nua fostaíochta san earnáil aistriúcháin. Beidh an cúrsa ardghairmiúil seo dírithe ar dhaoine ar mian leo a bheith ina n-aistritheoirí gairmiúla agus beidh modúil ar leith sa chúrsa dírithe ar ghnéíthe eile de thionscal na teanga.

Duration

1 year add-on.

Careers or further progression

Career Opportunities
Soláthróidh an cúrsa daoine a bheidh oilte lena bhfostú i dtionscail agus i seirbhísí arbh í an Ghaeilge nó freastal trí Ghaeilge an táirge nó an tseirbhís a bhaineann leo.

Post-graduate Studies:
Is féidir le foghlaimeoirí dul ar aghaidh go dtí léann iarchéime ag Leibhéal 10 ach tabhairt faoi chlár Dochtúireachta i Léann an Aistriúcháin.

Further enquiries

Áine Ní Chonghaile
Stiúrthóir
Europus
Tel: +353 (0)91 572082

Subjects taught

Programme Modules
Cruinneas na Gaeilge, Scil an Aistriúcháin, Aistriúchán Scripteanna, Teicneolaíocht an Aistriúcháin, Teoiric an Aistriúcháin.

Is cuid bhunúsach den chlár an taithí oibre. Caitheann gach foghlaimeoir trí huair an chloig ag obair ar láthair oibre san iarnóin, tar éis léachtaí na maidine.

Comment

Essential Information:
Glacfar le hiarratais ó cheimithe le honóracha i nGaeilge , ó chainteoirí dúchas Gaeilge a bhfuil céim in ábhar eile acu agus ó dhaoine lánfhásta gan na cáilíochta thuasluaite a léireoidh i dtástáil phraiticiúil go bhfuil ardchaighdeán in scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla acu.

Reáchtáilfear an cúrsa i gCarna i gConamara ag tosú ag deireadh Mheán Fómhair. Mairfidh an cúrsa Dioplóma Iarchéime /Teastas 24 seachtain agus leanfaidh an oiliuint don MSc ina dhiaidh sin. Ní bheidh aon táille i gceist agus íocfar liúntas maireachtála, a mhaoineoidh Údarás na Gaeltachta, leis na hoiliúnaithe.

Enrolment and start dates

Application Route: Apply direct to GMIT.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!