Top
City scape

Ghaeilge

Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin.

Entry requirements

De ghnáth bheadh céim sa Ghaeilge (2.1) ag iarratasóirí.

Duration

1 year full-time or 2 years part-time

Further enquiries

An Dr. BreandanO' Croinin Breandan.OCroinin @mic.ul.ie or Phone (061) 204330

Subjects taught

Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

• An Nua-Litríocht I
• Nua-Litríocht na Gaeilge
• Litríocht na Sean-Ghaeilge
• Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní
• An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch
• Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilge
• An Béaloideas
• An Ghaeilge agus na Meáin
• Léann an Aistriúcháin
• An Nua-Litríocht II

Application date

Applications are currently being accepted for the following programme.

Please note in cases where the quota of places is not filled by the application deadline, the College reserves the right to extend the deadline for the acceptance of applications. Please contact the Admissions Office for further information.

Spriocdháta d'iarratais 31 Bealtaine 2018.

How to Apply

1.Íoslódáil an fhoirm iarratais agus líon isteach í - cliceáil anseo Ní mór tras-scríbhinn de do thorthaí ollscoile a chur isteach in éineacht leis an bhfoirm iarratais.

2.Seol an fhoirm iarratais, mar aon leis an táille iarratais, ar ríomhphost chuig : admissions@mic.ul.ie nó sa phost chuig an seoladh seo: An Oifig Iontrála, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire
Teileafón: +353 61 204348/204929

Remember to mention gradireland when contacting institutions!