Top
Institution / Mary Immaculate College
City scape

Ghaeilge

Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin.

Entry requirements

De ghnáth bheadh céim sa Ghaeilge (2.1) ag iarratasóirí.

Duration

1 year full-time or 2 years part-time

Further enquiries

An Dr. BreandanO’ Croinin Breandan.OCroinin @mic.ul.ie or Phone (061) 204330

Subjects taught

Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

• An Nua-Litríocht I
• Nua-Litríocht na Gaeilge
• Litríocht na Sean-Ghaeilge
• Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní
• An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch
• Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilge
• An Béaloideas
• An Ghaeilge agus na Meáin
• Léann an Aistriúcháin
• An Nua-Litríocht II

Application date

Applications for 2017 are currently being accepted.

If you are thinking about applying to a postgraduate research programme at MIC, please email rgso@mic.ul.ie and a member of the Research and Graduate School will get back to you. If you are interested in a taught Master’s programme, please contact the relevant Course Coordinator.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!