Nua-Ghaeilge - Modern Irish

Eolas faoin gCúrsa

Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.

Entry requirements

Riachtanais Iontrála
Bunchéim Onóracha le Dara hOnóracha grád 2 (II.2) ar a laghad sa Nua-Ghaeilge agus grád II.1 ar a laghad i modúil na teanga. Bíonn agallamh i gceist mar chuid den mheasúnú iontrála.

Duration

MHU50 Lánaimseartha (bliain amháin)
MHU51 MA sa Nua Ghaeilge (part-time)

Careers or further progression

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán. Is féidir le mic léinn a n-éiríonn go maith leo sa chúrsa seo tabhairt faoi PhD sa Nua-Ghaeilge.

Further enquiries

Sonraí Teagmhála
Stiúrthóir an Chláir An tOllamh Ruairí Ó hUiginn
Teil +353 (0)1 708 3666/3709
R-phost nua.ghaeilge@mu.ie
Gréasán https://www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish
Seoladh Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara

Subjects taught

Struchtúr an Chúrsa

Is é aidhm an MA againn go gcuirfidh mic léinn eolas domhain ar roinnt gnéithe de theanga agus de litríocht na Nua-Ghaeilge (ó 1200 AD i leith) agus go mbeidh saineolas acu ar réimse amháin díobh sin de bharr a gcuid taighde.

Course Duration: 1 Bhliain Lánaimseartha

Comment

Roinn na Nua-Ghaeilge
Tá traidisiún Gaeilge i Maigh Nuad a théann i bhfad siar. Bunaíodh Ollúnacht le Gaeilge in 1804, go luath tar éis do Choláiste Phádraig teacht ar an bhfód (1795). Dá bhrí sin tá an Ghaeilge á múineadh ar an gcampas le os cionn dhá chéad bliain. Is as Maigh Nuad a cuireadh amach an chéad leagan Gaeilge den Bhíobla ina iomláine, i 1981. Bíonn comhdháil acadúil sa Roinn gach bliain – Léachtaí Cholm Cille – a bhfoilsítear a himeachtaí in aghaidh na bliana. Bíonn comhdhálacha teangeolaíochta, litríochta agus eile ar bun sa Roinn go tráthrialta.

Application date

All applications should be made through the PAC system.

Closing Date : 30 June 2020

Course fee

In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!