Top

Nua Ghaeilge - Research

Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar
fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Dá TA DEIRIDH: 31 Iúil 2014. De ghnáth glactar le hiarratais ar chéimeanna taighde ag am ar bith.

Entry requirements

Bunchéim onóracha le dara honóracha grád 1 (2.1) sa Nua- Ghaeilge a theastaíonn le haghaidh na céime seo. Is gnách go mbíonn iarchéim (MA, MLitt onóracha) acu siúd a thugann faoi PhD sa Nua-Ghaeilge. Ba cheart teagmháil a dhéanamh leis an Roinn mar a bhfaighfear a thuilleadh eolais.

Duration

MHU02 4 bliana go Lánaimseartha
MHU03 6 bliana go Páirtaimseartha MLitt
MHU04 2 bhliain go Lánaimseartha
MHU05 3 bliana go Páirtaimseartha

Further enquiries

Sonraí Teagmhála
Stiúrthóir an Chláir An tOllamh
Ruairí Ó hUiginn
Teil: +353 (0)1 708 3666/3709
R-phost: nua.ghaeilge@nuim.ie
Gréasán: https://www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish

Subjects taught

Taighde
Is iad seo a leanas príomhréimsí taighde na Roinne: Gearrscéalaíocht na Gaeilge, Teoiricí liteartha, an Nua- Ghaeilge Mhoch, an Nuafhilíocht, Stair na Gaeilge, Canúineolaíocht, Teangeolaíocht, Foclóireacht, an Rúraíocht, an Fhiannaíocht, Logainmneacha, Gaeilge na hAlban, an Litríocht Chomhaimseartha agus Béaloideas.

Comment

Tá traidisiún Gaeilge i Maigh Nuad a théann i bhfad siar. Bunaíodh Ollúnacht le Gaeilge in 1804, go luath tar éis do Choláiste Phádraig teacht ar an bhfód (1795). Dá bhrí sin tá an Ghaeilge á múineadh ar an gcampas le os cionn dhá chéad bliain. Is as Maigh Nuad a cuireadh amach an chéad leagan Gaeilge den Bhíobla ina iomláine, i 1981. Bíonn comhdháil acadúil sa Roinn gach bliain – Léachtaí Cholm Cille – a bhfoilsítear a himeachtaí in aghaidh na bliana. Bíonn comhdhálacha teangeolaíochta, litríochta agus eile ar bun sa Roinn go tráthrialta.

Application date

All applications should be made through the PAC system.

Course fee

In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!