Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne) - Translation & Editing

Tá an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht dírithe ar dhaoine atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga, agus scileanna aistriúcháin agus eagarthóireachta a fhoghlaim. Cúrsa praiticiúil atá ann ina ndírítear ar chruinneas Gaeilge agus ar chúrsaí stíle, ar fhadhbanna a thagann chun cinn go minic san aistriúchán Béarla–Gaeilge, ar ghnéithe den teoiric a bhfuil feidhm phraiticiúil leo, ar scileanna teicneolaíochta, agus ar chleachtais ghnó agus ghairmiúla in earnáil an aistriúcháin agus na heagarthóireachta. Cuirtear béim láidir ar scileanna eagarthóireachta sa chúrsa freisin, sa dóigh is go mbeidh na rannpháirtithe in ann a saothar féin agus saothar daoine eile a athbhreithniú go héifeachtach.

Cé go bhfuil an clár dírithe go príomha ar dhaoine atá ag obair mar aistritheoirí cheana féin agus ar dhaoine a bhfuil sé i gceist acu dul ag obair san earnáil sin in institiúidí na hEorpa agus sa bhaile, rachadh sé chun sochair freisin do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge in earnáil ar bith agus ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga.

Is cúrsa ar líne é an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, rud a fhágann gur féidir le mic léinn ó gach cearn den domhan tabhairt faoi. Agus de bhrí gur cúrsa páirtaimseartha é, beidh rannpháirtithe in ann freastal air in ainneoin cúraimí eile oibre nó teaghlaigh a bheith orthu.

Entry requirements

Riachtanais Iontrála
Ar a laghad 65% sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne)

Duration

2 year – Part-time

Further enquiries

Stiúrthóir an chláir: Helen Hegarty
Uimhir theileafóin: (01) 708 3737
Seoladh ríomhphoist: teanga@nuim.ie

www.maynoothuniversity.ie/ larionad-gaeilge-centre-irish-language

Comment

The Centre for Irish Language
The Centre for Irish Language is a specialist unit which provides quality language teaching and training. The centre's work has developed to include expertise in language testing, training of translators and editors, and training of teachers of Irish and adult learners.

Lárionad na Gaeilge
Is aonad speisialta é Lárionad na Gaeilge a chuireann teagasc agus oiliúint teanga ar ardchaighdeán ar fáil. Tá forbairt déanta ar an obair a bhíonn ar bun ag an aonad le roinnt blianta anuas agus anois cuimsítear na réimsí seo a leanas: saineolas ar thástáil teanga, oiliúint a chur ar aistritheoirí agus ar eagarthóirí, agus oiliúint a chur ar mhúinteoirí Gaeilge agus ar fhoghlaimeoirí fásta.

Application date

All applications should be made through the PAC system.

Course fee

In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!