Top

Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne) - Translation & Editing

Eolas Ginearálta Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne) á reáchtáil ag Lárionad na Gaeilge ó bhí 2006 ann. Le freastal ar éileamh ó iarrthóirí, ó chéimithe agus ó fhostóirí in earnáil an aistriúcháin agus na heagarthóireachta, rinneadh cinneadh in 2016 deis a thabhairt do mhic léinn an Dioplóma Iarchéime a mbeadh caighdeán sách ard tabhairt faoin MA. 60% an pasmharc sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, ach tabharfar deis do na mic léinn a bhainfidh 65% nó os a chionn amach sa Dioplóma Iarchéime tráchtas a scríobh agus MA a bhaint amach. Is idir mí an Mheithimh agus mí Dheireadh Fómhair, tar éis dóibh an Dioplóma Iarchéime a chríochnú, a bheidís ag gabháil don chéim bhreise sin. Glacfar le hiarratais ó mhic léinn reatha agus ó chéimithe de chuid an Dioplóma Iarchéime araon.

Entry requirements

Riachtanais Iontrála
Ar a laghad 65% sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne)

Duration

2 year – Part-time

Further enquiries

Stiúrthóir an chláir: Helen Hegarty
Uimhir theileafóin: (01) 708 3737
Seoladh ríomhphoist: teanga@nuim.ie

www.maynoothuniversity.ie/ larionad-gaeilge-centre-irish-language

Comment

The Centre for Irish Language
The Centre for Irish Language is a specialist unit which provides quality language teaching and training. The centre's work has developed to include expertise in language testing, training of translators and editors, and training of teachers of Irish and adult learners.

Lárionad na Gaeilge
Is aonad speisialta é Lárionad na Gaeilge a chuireann teagasc agus oiliúint teanga ar ardchaighdeán ar fáil. Tá forbairt déanta ar an obair a bhíonn ar bun ag an aonad le roinnt blianta anuas agus anois cuimsítear na réimsí seo a leanas: saineolas ar thástáil teanga, oiliúint a chur ar aistritheoirí agus ar eagarthóirí, agus oiliúint a chur ar mhúinteoirí Gaeilge agus ar fhoghlaimeoirí fásta.

Application date

All applications should be made through the PAC system.

Course fee

In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!