Top
City scape

Cumarsáid

Do chúrsa
Ar an MA sa Chumarsáid pléifear gnéithe éagsúla de léann agus de ghairm na Cumarsáide, an iriseoireacht agus an léiriú raidió agus teilifíse. Tá an clár lánaimseartha lonnaithe ar an gCeathrú Rua i gConamara. Tig leat an clár páirtaimseartha a leanacht áit ar bith ar domhan tríd an bhfoghlaim chumaisc ar líne.

An bhfuil Ard-Dioplóma agat?
Tugann an Ollscoil aitheantas don dul chun cinn gairmiúil atá déanta ag céimithe an Ard-Dioplóma i gCumarsáid Fheidhmeach, agus arddioplómaí ábhartha eile, trí ualach laghdaithe modúl (50% den chlár múinte) agus táille laghdaithe dá réir.

Entry requirements

Riachtanais iontrála
Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu iarratas a dhéanamh faoi pholasaí na hOllscoile d'Aitheantas Réamhfhoghlama (RPL). Is gá d'iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa.

Duration

Bliain amháin, lánaimseartha. Dhá bhliain, páirtaimseartha.

Careers or further progression

Deiseanna gairme
Ar na fostóirí a fhostaíonn céimithe an chláir tá RTÉ, TG4, BBC, stáisiúin raidió áitiúla, comhlachtaí léiriúcháin neamhspleácha agus comhlachtaí caidrimh phoiblí. Is bunús láidir é freisin sa pholaitíocht, sa ghnó, sa bhainistíocht, san earnáil neamhbhrabúis agus san earnáil phoiblí. Beidh deis agat freisin speisialtóireacht a fhorbairt i léann na cumarsáide agus cosán acadúil a leanacht.

Further enquiries

Dan Dwyer
T: +353 91 494 604
E: dan.dwyer@oegaillimh.ie

Comment

CÚISEANNA CHUN TABHAIRT FAOIN gCÚRSA
1. Ullmhóidh an cúrsa seo tú chun tabhairt faoi ghairm in earnáil na hiriseoireachta, na craoltóireachta agus na scannánaíochta nó in earnáil ghaolmhar cosúil le margaíocht agus caidreamh poiblí.

2. Tá deiseanna ann do chéimithe an chúrsa seo aghaidh a thabhairt ar ghairm acadúil trí speisialtóireachta a fhorbairt i réimse na cumarsáide agus PhD a bhaint amach.

3. I measc na n-eagraíochtaí a fhostaíonn iarchéimithe an chúrsa seo tá: RTÉ TG4, BBC, Ros na Rún, Telegael, Nemeton, Abú Media agus Ollscoileanna agus institiúidí eile oideachais (m.sh. OÉG, DCU).

Application date

CATHAIN IARRATAS A DHÉANAMH:
Níl aon dáta deiridh leagtha síos ag OÉ Gaillimh maidir le glacadh le hiarratais (seachas i gcásanna eisceachtúla). Eiseofar tairiscintí ar bhonn leanúnach. Cuirtear ina luí ar iarrthóirí iarratais a dhéanamh chomh luath agus is féidir.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!