Top
City scape

Nua Ghaeilge - Research

Is féidir taighde dochtúireachta a dheanamh i réimse leathan ábhar sa Nua-Ghaeilge idir bhéaloideas, chanúineolaíocht, logainmeolaíocht agus litríocht. Cuimsíonn an litríocht gach tréimhse ó ré na Gaeilge clasaicí anuas go dtí an litríocht chomhaimseartha. Tá saineolaithe cruthanta ar an bhfoireann teagaisc a bhfuil taighde ceannródaíoch foilsithe acu i ngach aon cheann de na réimsí thuasluaite, agus flosc orthu a gcuid saineolais agus taithí a roinnt ar scoláirí óga.

Entry requirements

Céim UNCE leibhéal 8 nó a chomhionann sin, Dara hOnóracha nó a chomhionann sin. Is gá don iarrthóir ar na céimeanna taighde seo ard-leibhéal Gaeilge a léiriú idir scríobh agus labhairt.

Duration

GYB54 PhD (Nua-Ghaeilge) lánaimseartha
GYB55 PhD (Nua-Ghaeilge) páirtaimseartha
GYB56 MLitt (Nua-Ghaeilge) lánaimseartha
GYB57 MLitt (Nua-Ghaeilge) páirtaimseartha

Further enquiries

Ms. Fiona de Paor
T: +353 91 492 564
E: fiona.depaor@nuigalway.ie

Research areas

Areas of interest
Ag seo thíos liosta de bhaill na roinne maille lena réimsí taighde:

An Dr. Gearóid Denvir
Litríocht an 20ú haois idir fhilíocht, phrós agus litríocht dhioscúrsúil; Litríocht an 19ú haois; an litríocht bhéil; an tsochtheangeolaíocht; an chritic chultúrtha.

An Dr. Graham Isaac
Filíocht na Sean- agus na Meán-Bhreatnaise; teangeolaíocht chomparáideach na dteangacha Ceilteacha agus na hIndo-Eorpaise; seanteangacha Ceilteacha mhór-roinn na hEorpa;
teangeolaíocht ghinearálta.

An Dr. Lillis Ó Laoire
Comhthéacs, taibhléiriú agus cur i láthair an chultúir, foirmeacha traidisiúnta ina measc; teoiric léann an bhéaloidis; tionchar an náisiúnachais ar an bhéaloideas; modhanna bailithe an bhéaloidis; an béaloideas sa saol domhandaithe; an t-amhrán in Éirinn agus in Albain; an nualitríocht; an litríocht réigiúnach.

An Dr. John Walsh
Sochtheangeolaíocht; pleanáil agus polasaí teanga; an Ghaeltacht chomhaimseartha; staidéar comparáideach ar theagmháil teangacha; meáin chumarsáide i mionteangacha.

An Dr. Clodagh DowneyTeanga agus litríocht na Sean- agus na Meán-Ghaeilge go ginearálta; filíocht na Meán-Ghaeilge; litríocht dinnseanchais na Meán-Ghaeilge; litríocht mheánaoiseach a bhaineann le rithe agus le ríogacht.

An Dr. Feargal Ó Béarra
Forbairt stairiúil na Gaeilge; Teanga agus Litríocht na Meán-Ghaeilge; Lebor na hUidre; An Nua-Ghaeilge Mhoch agus Chlasaiceach; Tromdhámh Guaire; Léann na Lámhscríbhinní; Cré na Cille; An Ghaeilge Nua.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!