Top
City scape

Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí

Do chúrsa
Beidh an teastas iarchéime 30 ECTS seo á thairiscint go páirtaimseartha do mhúinteoirí cáilithe ar mhian leo cur lena scileanna teanga agus ardchumas cruinnis a bhaint amach. Beidh sé oiriúnach do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile, do mhúinteoirí Gaeilge agus do mhúinteoirí atá ag teagasc ábhair trí Ghaeilge i ngaelscoileanna, i ngaelcholáistí agus i scoileanna Gaeltachta.

Bainfear úsáid as teicneolaíocht foghlama agus modh seachadta a éascóidh rannpháirtíocht sa chlár léinn seo agus beidh gach deis ag mic léinn an chláir a gcuid foghlama féin a bhainistiú ina gcuid ama féin. Is é comhsprioc an chúrsa go mbeidh an múinteoir ábalta straitéisí sealbhaithe agus saibhrithe teanga a fheidhmiú sa rang.

Entry requirements

Riachtanais iontrála
Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil bunchéim 2.2 ag leibhéal 8 acu san oideachas nó iarchéim ag leibhéal 9 san oideachas, nó iarrthóirí atá ag tabhairt faoi iarchéim san oideachas. (Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu san earnáil oideachais iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d'Aitheantas don Réamhfhoghlaim [RPL]).

Duration

2 bhliain, páirtaimseartha.

Careers or further progression

Deiseanna gairme
Rachaidh an cháilíocht bhreisoiliúna seo go mór chun tairbhe rannpháirtithe ina gcuid oibre reatha agus cuirfidh an cháilíocht go mór le hinfhostaitheacht chéimithe an chúrsa freisin.

Further enquiries

Dr Dorothy Ní Uigín Riarthóir
Theagasc na Gaeilge,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
F: +353 91 493 493
R: dorothy.niuigin@oegaillimh.ie

Comment

CÚISEANNA CHUN TABHAIRT FAOIN gCÚRSA
1. Déanfar an cúrsa a reáchtáil ar bhonn na foghlama cumaisc trí mhodúil an chúrsa a sheachadadh ar líne.

2. Beidh deis ag rannpháirtithe an cúrsa a chríochnú thar dhá bhliain acadúla nó modúil aonair den chúrsa a ghlacadh in imeacht roinnt blianta.

3. Rachaidh an cháilíocht bhreisoiliúna seo go mór chun tairbhe rannpháirtithe ina gcuid oibre reatha agus cuirfidh an cháilíocht go mór le hinfhostaitheacht chéimithe an chúrsa freisin.

Application date

CATHAIN IARRATAS A DHÉANAMH:
Níl aon dáta deiridh leagtha síos ag OÉ Gaillimh maidir le glacadh le hiarratais (seachas i gcásanna eisceachtúla). Eiseofar tairiscintí ar bhonn leanúnach. Cuirtear ina luí ar iarratasóirí iarratais a dhéanamh chomh luath agus is féidir.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!