Top
City scape

Ghaeilge Fheidhmeach

Cé air a bhfuil an cúrsa seo dírithe?
• Múinteoirí atá ag iarraidh an Ghaeilge a mhúineadh
• Foghlaimeoirí lánfhásta
• Daoine le céim acu cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge
• Daoine atá ag iarraidh cur leis na cáilíochtaí atá acu
• Daoine atá ag iarraidh obair san Earnáil Phoiblí

Próifíl an Chúrsa
Aidhm
Tá sé mar aidhm ag an Ard- Dioplóma seo freastal ar éileamh na mac léinn go gcuirfí saincháilíocht ag leibhéal 8 ar fáil dóibh ionas go n-éascófaí an próiseas aitheantais a bhaineann leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Is cúrsa dhá bhliain atá i gceist leis an Ard-Dioplóma (Gaeilge Fheidhmeach) atá dírithe go príomha ar mhic léinn a bhfuil céim onóracha bainte acu cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge ach atá ag iarraidh an Ghaeilge a shaothrú mar ábhar acadúil ag leibhéal 8.

Ábhar
Tá sé mar sprioc ag an gclár na mic léinn a chumasú le caighdeán Gaeilge, idir labhairt agus scríobh, ag leibhéal B2 a bhaint amach, eolas leathan a chur ar litríocht, ar bhéaloideas, ar mheán cumarsáide agus ar stair na Gaeilge.

Entry requirements

Riachtanais Iontrála
• Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Beidh grád C3 (ardleibhéal) sa Ghaeilge riachtanach. Sásaíonn sé sin gnáthriachtanais iontrála na hOllscoile.

Duration

Fad: 2 bhliain ar bhonn páirtaimseartha agus/nó ar bhonn modúil

Modh Seachadta: Foghlaim Chumaisc

Careers or further progression

Caithfidh mic léinn a bheith páirteach i ndíospóireachtaí agus fóraim phlé ar-líne i rith na bliana acadúla uilig. Measúnófar na modúil uilig ar bhonn aonarach. De ghnáth bunófar na measúnaithe seo ar imeachtaí i rith an mhodúil chomh maith le haiste nó togra scríofa ag deireadh an tseimeastair.

Further enquiries

Dr Éamon Ó Cofaigh
F: 091-493802
R: eamonocofaigh@oegaillimh.ie

Application date

Cathain Iarratas A Dhéanamh:
Déan iarratas ag www.oegaillimh.ie./acadamh

Course fee

EU: €3,055 Non-EU: €3,555

Enrolment and start dates

Tús an Chúrsa: Meán Fómhair 2018

Remember to mention gradireland when contacting institutions!