City scape

Léann an Áistriúcháin

Do Chúrsa

Tá an cúrsa seo á chur ar fáil ar mhaithe leo siúd ar spéis leo oiliúint i ngnéithe de Léann an Aistriúcháin a chuirfeadh ar a gcumas scileanna aistriúcháin a fheidhmiú go gairmiúil, in earnálacha éagsúla. Déanfar scrúdú grinn ar an leagan is déanaí de Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge mar bhunchloch d'obair an aistritheora. Chomh maith le hoiliúint sna cineálacha téacsanna ginearálta is minice a bhíonn á láimhseáil ag aistritheoirí, tabharfar dúshlán an mhic léinn chomh maith i sainréimsí an aistriúcháin liteartha agus an aistriúcháin reachtaíochta. Gheofar léargas ar na huirlisí éagsúla teicneolaíochta a mbaineann aistritheoirí na Gaeilge leas astu – bogearraí aistriúcháin ríomhchuidithe ina measc. Toisc gur foghlaim chumaisc (meascán de ranganna ar líne agus roinnt ceardlann ar an gcampas féin) atá i gceist, feileann an cúrsa seo thar cionn do dhaoine atá ag obair go lánaimseartha nó go páirtaimseartha.


CÚISEANNA CHUN TABHAIRT FAOIN gCÚRSA


1. Is féidir tabhairt faoin gcúrsa seo agus tú áit ar bith sa tír nó níos faide i gcéin – beidh formhór an chúrsa ar bun ar líne mar aon le sé cheardlann lae sa bhliain (ar an Satharn) ar champas na hOllscoile.


2. Gheobhaidh tú léargas grinn ar cheird an aistriúcháin agus cuirfear oiliúint den scoth ort i ngnéithe tábhachtacha den cheird sin.


3. Beidh tú ag déileáil le teagascóirí a bhfuil taithí na mblianta acu ar shaol gairmiúil an aistritheora.

Entry requirements

Riachtanais Iontrála

Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Ní mór d'iarrthóirí tabhairt faoi scrúdú iontrála chun a gcumas i scríobh na Gaeilge a léiriú.

Duration

Bliain amháin nó dhá bhliain.

Careers or further progression

Deiseanna Gairme

Baineann an-chuid deiseanna oibre leis an aistriúchán: mar fhéinfhostaíocht, mar shlí bheatha do dhaoine ar mhaith leo bheith ag obair sa bhaile, agus mar bhealach chun ioncam breise a ghnóthú don té atá ag obair i bpost lánaimseartha nó páirtaimseartha. Éiríonn le daoine a bhfuil cáilíocht aistriúcháin acu poist a fháil go rialta le gnólachtaí aistriúcháin, na meáin chumarsáide, eagraíochtaí Gaeilge, an tAontas Eorpach, agus eagraíochtaí stáit.

Further enquiries

Eoin Ó Droighneáin

F: +353 91 493 366


Tomás Ó Maolalaidh

F: +353 91 492 734

R: aistriuchan@oegaillimh.ie

Application date

CATHAIN IARRATAS A DHÉANAMH:

Níl aon dáta deiridh leagtha síos ag OÉ Gaillimh maidir le glacadh le hiarratais (seachas i gcásanna eisceachtúla). Eiseofar tairiscintí ar bhonn leanúnach. Iarrtar ar iarratasóirí iarratais a dhéanamh chomh luath agus is féidir.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!