Top
Institution / University College Dublin
City scape

Nua Ghaeilge

MA sa Nua-Ghaeilge
Tá fáilte romhat cur isteach ar an MA sa Nua-Ghaeilge, céim a bhaintear amach ar bhonn teagaisc fhoirmeálta chomh maith le tráchtas a chur i gcrích. Le linn an chúrsa seo déantar dianstaidéar ar an nGaeilge, idir theanga, chultúr agus litríocht. Is féidir le mic léinn staidéar cuimsitheach, cothrom a dhéanamh ar na réimsí seo, nó más fearr leo é, is féidir díriú go speisialta ar chúrsaí teanga agus cultúir nó ar chúrsaí litríochta. Tairgítear modúil ar raon leathan ábhair sa teanga, agus déantar cúram den litríocht chomhaimseartha agus den litríocht stairiúil araon. Tá réimse ilghnéitheach saineolais ag an bhfoireann sna cúrsaí a mhúintear ar an gclár teagaisc féin.

Entry requirements

The standard entry requirements to include English language proficiency.

to include our requirement that we review all international applications

BA le 2.1 sa Nua-Ghaeilge nó a chomhionann, agus ní mór ainm agus seoladh beirt mholtóirí a sholáthar, a bheadh inniúil ar do chumas intleachtúil, chomh maith le d’aibíocht agus do dhíograis, a mheas.

Duration

Z029: 1 year full-time or Z192: 2 years part-time.

Careers or further progression

Career Opportunities
Oideachas
Aistriúchán agus Ateangaireacht
Meáin leictreonacha agus meáin chlóite
Fostaíocht in Éirinn, san Eoraip agus i dtíortha eile ar fud an domhain

Related Programmes
MA Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge FT
Grad Dip Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge FT
Grad Dip sa Nua-Ghaeilge FT

Further enquiries

Contact Name: Michael Wallace
Contact Number: +353 (0)1 716 8105

Subjects taught

Is féidir le mic léinn modúil a roghnú a ligfidh dóibh staidéar cuimsitheach a dhéanamh nó más fearr leo é, speisialtóireacht a dhéanamh sa litríocht nó sa teanga.

Stage 1 - Core
Teanga na Gaeilge 4 IR40030
Tráchtas MA Nua-Ghaeilge IR40080

Stage 1 - Option
Scéalta Fiannaíochta 1300 - 1900 IR40050
Scileanna Aistriúcháin IR40120
Saoréisteacht sa teanglann agus cur i láthair IR40170
Ceird na Scríbhneoireachta IR40190
An Nualitríocht: Gnéithe de litríocht na Gaeilge ó 1900 i leith IR40200
Teangeolaíocht na Gaeilge IR40210
Filíocht na Gaeilge 1600-1800 IR40250
An Dioscúrsa Baineann i bhFilíocht an Ochtú Céad Déag IR40270
Saoreisteacht sa teanglann IR40320
Teanga na Gaeilge V IR40410
Athbheochan agus na Meáin IR40440
Úrscéalta Móra na Gaeilge IR40450

Comment

Who should apply?
Full Time option suitable for:
Domestic(EEA) applicants: Yes
International (Non EEA) applicants currently residing outside of the EEA Region. Yes

Part Time option suitable for:
Domestic(EEA) applicants: Yes
International (Non EEA) applicants currently residing outside of the EEA Region. No

Oiriúnach dóibh siúd a bhain bunchéim amach nó atá fostaithe le tamall i bpoist ina n-éilítear saineolas suntasach ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, nó dóibh siúd ar mhaith leo a gcur amach ar na hábhair seo a fhorbairt.

Enrolment and start dates

Next Intake: 2017/2018 September.

* Courses will remain open until such time as all places have been filled, therefore early application is advised.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!