Education - Oideachas - Máistir Gairmiúil san Iar-bhunscoil - Post Primary Teaching

Fís an MGO
Samhlaítear an Máistir Gairmiúil san Oideachas mar eiseamláir ceannrodaíoch i bhfás agus i bhforbairt na hearnála oideachais lán-Ghaeilge in Éirinn.

Múnla Nua don Chlár 2024–25
Is cúrsa tumoideachais an MGO a chothaíonn pobal foghlama lán-Ghaeilge.

Leagtar béim faoi leith ar obair ghrúpa, ceardlanna gníomhacha agus an teagasc praiticiúil. Chuige sin, bíonn mórchuid den ionchur teagaisc ar champas mura b’ionann cúrsaí eile in oideachas tosaigh múinteoirí a leanann múnla na cianfhoghlama.

Subjects taught

Bliain 1: Modúil:
Léann Gairmiúil
(Teagasc, Foghlaim & Measúnú, An Teagasc Trí Ghaeilge)
Eolaíochtaí Oideachais 1
(Síceolaíocht, Socheolaíocht, Stair & Fealsúnacht an Oideachais)
Cleachtadh Gairmiúil
(Cleachtadh Machnamhach, Teicneolaiocht)
Socrúchán Scoile
Modheolaíochtaí Ábhar.

Bliain 2: Modúil:
Taighde Cleachtóir-bhunaithe
Eolaíochtaí Oideachais 2
Cleachtadh Gairmiúil
Socrúchán Scoile
Modheolaíochtaí Ábhar.

Entry requirements

Riachtanais Iontrála
Bunchéim ag Leibhéal 8. Ní mór d’iarratasóirí caighdeán maith Ollscoile a beith acu i dtaca le labhairt agus scríobh na Gaeilge agus mar chuid den nós imeachta iarratais, tá scrúdú béil le déanamh.

Application dates

SPRIOCDHÁTA: 31ú Eanáir 2024
Postgraduate Masters in Education applicants (PME/MGO) should apply through PAC

Duration

2 bhliain lánaimseartha.

Enrolment dates

Next start date: Meán Fómhair 2024
Closing Date: 31ú Eanáir 2024

Post Course Info

Is clár máistreachta, dhá bhliain lánaimseartha in oideachas tosaigh múinteoirí trí mheán na Gaeilge atá sa Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO), a ullmhaíonn múinteoirí ábhar don earnáil iarbhunscoile lán-Ghaeilge. Tá an-tóir ar chéimithe an chláir agus iad fostaithe i nGaelcholáistí agus in iarbhunscoileanna Gaeltachta ar fud na tíre agus i scoileanna ar fud an domhain. Tá sé aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta mar chlár oiriúnach chun críocha clárúcháin mar mhúinteoir iar-bhunoideachais in Éirinn agus san AE.

More details
 • Qualification letters

  MGO

 • Qualifications

  Degree - Masters (Level 9 NFQ)

 • Attendance type

  Daytime,Full time

 • Apply to

  PAC