Ghaeilge Fheidhmeach

Do Chúrsa
Is cúrsa dhá bhliain atá i gceist leis an Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach atá dírithe go príomha ar mhic léinn a bhfuil céim onóracha bainte amach acu cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge ach atá ag iarraidh an Ghaeilge a shaothrú mar ábhar acadúil ag leibhéal 8.

Ag deireadh an chláir seo, beidh an mac léinn ábalta:
• Ardchaighdeán Gaeilge idir labhairt agus scríobh (leibhéal B2 ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha) a léiriú;

• Bunchoincheapa an bhéaloidis a mhíniú agus a léiriú;

• Léargas a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le haistriúchán go Gaeilge agus ón nGaeilge;

• Stair na meán traidisiúnta agus comhaimseartha a phlé;

• Anailís chriticiúil a dhéanamh ar théacsanna liteartha;

• Dioscúrsa acadúil a chur i láthair i bhfoirm scríofa i nGaeilge.

Riachtanais Iontrála
Beidh céim onóracha, nó a comhionann, in ábhar ar bith riachtanach le tabhairt faoi Ard-Dioplóma seo. Ina theannta sin, caithfidh iarrthóirí a léiriú do stiúrthóir an chúrsa go bhfuil cumas sách ard sa Ghaeilge, idir labhairt agus scríobh, acu chun tabhairt faoin gcúrsa go sásúil

Entry requirements

Riachtanais Iontrála
Beidh céim onóracha, nó a comhionann, in ábhar ar bith riachtanach le tabhairt faoi Ard-Dioplóma seo. Ina theannta sin, caithfidh iarrthóirí a léiriú do stiúrthóir an chúrsa go bhfuil cumas sách ard sa Ghaeilge, idir labhairt agus scríobh, acu chun tabhairt faoin gcúrsa go sásúil.

Application dates

CATHAIN IARRATAS A DHÉANAMH:
Déan iarratas ag www.oegaillimh.ie/acadamh

1AGF1, páirtaimseartha; 1AGF2, ar bhonn modúil.

Duration

Dhá bhliain, páirtaimseartha.

Post Course Info

Deiseanna Gairme
Tabharfaidh an tArd-Dioplóma seo cáilíocht aitheanta sa Ghaeilge do mhic léinn, cáilíocht a chuirfidh go suntasach lena gcuid deiseanna fostaíochta, san earnáil oideachais go háirithe. Beidh deiseanna freisin ag mic léinn oibriú sna meáin chumarsáide, sa tseirbhís phoiblí, in earnáil an aistriúcháin agus san earnáil phobail. Beidh deiseanna ag mic léinn a bhaineann an tArd-Dioplóma seo amach leanúint dá gcuid staidéir ar an nGaeilge ar an MA sa Léann Teanga, an MA sa Nua-Ghaeilge nó an MA san Ateangaireacht Chomhdhála.

More details
 • Qualification letters

  HDip

 • Qualifications

  Higher Diploma (Level 8 NFQ)

 • Attendance type

  Part time,Blended

 • Apply to

  Course provider