Léann Teanga

Díríonn na mic léinn, trí mhodúil sainábhair, ar cheann amháin de na príomhdhisciplíní seo a leanas: Aistriúchán nó Pleanáil Teanga.

Cuirfear oiliúint ar fáil i ngnéithe tábhachtacha den Léann Teanga: Cruinnscríobh na Gaeilge, Modheolaíochtaí Taighde, an Scríbhneoireacht Acadúil, agus gnéithe den Chumarsáid Ghairmiúil.

Subjects taught

Year 1 (30 Credits)
Required LT5101: An Scríbhneoireacht Acadúil - 10 Credits - Semester 1
Required LT101: Cruinnscríobh na Gaeilge I - 10 Credits - Semester 1
Required LT102: Cruinnscríobh na Gaeilge II - 10 Credits - Semester 2

Year 2 (60 Credits)
Optional LT116: Próiseas na Pleanála Teanga I - 5 Credits - Semester 3
Optional LT117: An Anailís Sochtheangeolaíochta I - 5 Credits - Semester 3
Optional LT6105: Aistriúchán Téacsanna 1 (Béarla-Gaeilge) - 5 Credits - Semester 3
Optional LT104: An tAistriúchán Ríomhchuidithe - 5 Credits - Semester 3
Optional LN6110: Eagarthóireacht agus Léamh Profaí - 5 Credits - Semester 3
Required CU103: Modheolaíochtaí Tionscadail agus Taighde - 5 Credits - Semester 3
Required LT121: An Tionscadal Taighde Féinstiúrtha - 30 Credits - Semester 3
Optional LT6106: Aistriúchán Téacsanna 1 (Fraincis-Gaeilge) - 5 Credits - Semester 3
Optional LT106: Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta - 5 Credits - Semester 3
Optional LT119: Próiseas na Pleanála Teanga II - 5 Credits - Semester 4
Optional LT110: An tAistriúchán Liteartha - 5 Credits - Semester 4
Optional LT120: An Anailís Sochtheangeolaíochta II - 5 Credits - Semester 4
Optional LT6110: Aistriúchán Téacsanna 2 (Fraincis-Gaeilge) - 5 Credits - Semester 4
Optional LT6109: Aistriúchán Téacsanna 2 (Béarla-Gaeilge) - 5 Credits - Semester 4
Optional LN6109: Aistriúchán Téacsanna Eorpacha - 5 Credits - Semester 4
Optional LN6107: Aistriúchán Téacsanna 3 (Béarla-Gaeilge) - 5 Credits - Semester 4
Required LT6102: Cleachtas Taighde agus Scríobh Tráchtais - 5 Credits - Semester 4
Optional LT107: An tAontas Eorpach - 5 Credits - Semester 4
Optional LT6116: Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta - 5 Credits - Semester 4

Entry requirements

Bunchéim 2.2 ag leibhéal 8 nó 2.2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar, mar aon le caighdeán sásúil i scríobh na Gaeilge—déanfar é seo a mheas le scrúdú iontrála. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse gaolmhar d’earnáil na teanga, iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).

Application dates

Closing Date
Please view the offer rounds website at https://www.universityofgalway.ie/postgrad-admissions/key-dates/

Applications are made online via the University of Galway Postgraduate Applications System

Duration

2 years part-time
Dhá bhliain (páirtaimseartha)

Enrolment dates

Next start date September 2024
Closing Date Offers are made on a rolling basis.

Post Course Info

Deiseanna gairme
Ullmhóidh an cúrsa seo thú chun tabhairt faoi ghairm in earnáil na teanga. I measc na n-eagraíochtaí a fhostaíonn mic léinn de chuid an chúrsa seo, tá institiúidí an Aontais Eorpaigh, institiúidí aistriúcháin de chuid an Stáit, cuideachtaí príobháideacha aistriúcháin, údaráis áitiúla, eagraíochtaí forbartha de chuid an Stáit, institiúidí oideachais, eagraíochtaí pobail, etc.

More details
 • Qualification letters

  MA/PDip

 • Qualifications

  Postgraduate Diploma (Level 9 NFQ),Degree - Masters (Level 9 NFQ)

 • Attendance type

  Full time,Daytime

 • Apply to

  Course provider