Nua-Ghaeilge - Modern Irish

Eolas faoin gCúrsa
Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Trí mheán scrúduithe agus tionscnaimh taighde a dhéantar obair na mac léinn a mheas.

Bíonn deis ag mic léinn tabhairt faoi thograí sa chleachtas cruthaitheach i réimse na dtaibhealaíon, an traidisiúin bhéil, agus/nó na scríbhneoireachta cruthaithí mar chuid den chúrsa chomh maith más mian leo. Chomh maith leis seo, bíonn rogha ag an mac léinn idir tráchtas (NG699) agus togra sa taighde ealaíonta (NG637). Tá roghanna iontacha ann do mhic léinn sa chúrsa seo laistigh de na conairí éagsúla atá ar fáil dóibh:

Cruinneas, Saibhreas, agus Cumarsáid (Na Meáin)
Litríocht agus Critic
Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge
An MA Nua-Ghaeilge ginearálta

Subjects taught

Tá ceithre chonair ar fáil do mhic léinn mar chuid den MA Nua-Ghaeilge:

Cruinneas, Saibhreas, agus Cumarsáid (Na Meáin)
Litríocht agus Critic
Taibhealaíona agus Traidisiúin Bhéil na Gaeilge
An MA Nua-Ghaeilge ginearálta

Entry requirements

De ghnáth, bunchéim Onóracha le Dara hOnóracha grád 2 (II.2) ar a laghad sa Ghaeilge agus grád II.1 ar a laghad i modúil na teanga a bhíonn ag teastáil. Déanfar iarratais a mheas freisin ó iarrthóirí a bhfuil céim acu in ábhair eile ach ar féidir leo an cumas cuí sa Ghaeilge a léiriú.

Application dates

Closing Date : 30 June 2024

Duration

1 year full-time, 2 years part-time

Fees

In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.

Post Course Info

Deiseanna Fostaíochta
Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht, na healaíona Gaeilge agus Gaeltachta agus na meáin chumarsáide; riarachán. Is féidir le mic léinn a n-éiríonn go maith leo sa chúrsa seo tabhairt faoi PhD sa Nua-Ghaeilge.

More details
 • Qualification letters

  MA

 • Qualifications

  Degree - Masters (Level 9 NFQ)

 • Attendance type

  Full time,Part time,Daytime

 • Apply to

  PAC