Próiseas na Pleanála Teanga I - Micro-credential

Is é aidhm an mhodúil seo go mbeadh tuiscint ag an mac léinn ar an bpleanáil teanga, mar choincheap, agus ar an bpróiseas a bhaineann léi mar chleachtas agus mar ghníomh feidhmeach. Caithfear solas ar na díospóireachtaí iomadúla a bhaineann le sainiú na pleanála teanga agus ar an nasc atá idir í agus an beartas teanga (Spolsky, 2004; Ricento, 2006, 2019). Déanfar scagadh ar na réimsí éagsúla den phleanáil teanga – an phleanáil chorpais, an phleanáil stádais agus an phleanáil sealbhaithe – agus déanfar iniúchadh ar an gcaidreamh atá idir na réimsí sin agus próiseas na pleanála teanga féin. Chuige sin, breathnófar ar stair agus ar fhorás na pleanála teanga in Éirinn ó bhunú an tSaorstáit anuas go dtí na 1990idí. Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Entry requirements

Bunchéim ag leibhéal 8

Applicants must be over 21 years of age.

Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Application dates

From the 1st April 2024 you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal.

When completing your application please make sure to apply under CPC 17 (Arts and Social Science Postgrad) in the drop-down menu after selecting Standalone Module- Continuing Professional Development.

For this micro-credential, please copy and paste or type this into the text box under Module Name: LT116

Duration

12 weeks, part-time

Reáchtáiltear dhá cheardann deireadh seachtaine in aghaidh an tseimeastair.

The mode of study for this Micro-credential is Blended Learning (in-person and online).

Enrolment dates

Academic Year 2024/25

More details
  • Attendance type

    Part time,Blended

  • Apply to

    Course provider