Gaeilge

Cuirfidh an MA sa Ghaeilge ar do chumas úsáid a bhaint as an nGaeilge ag ard-chaighdeán agus ag ard-leibhéal cruinnis. Ina theannta sin, beidh deis agat ar dhul amach ar réimse leathan ábhar i Léann na Gaeilge. Ar an gcaoi sin, is cúrsa é seo a dhéanfaidh forbairt ar do scileanna agus a chuirfidh go mór le do thuiscint ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, ó ré na Nua-Ghaeilge Moiche anuas go dtí an lá atá inniu.

Déanfaidh tú scileanna luachmhara a shealbhú agus a fhorbairt, ar féidir iad a chur i bhfeidhm i réimse leathan comhthéacsanna agus postanna; scileanna taighde, teanga, agus anailíse ina measc. Beidh deis agat ar scileanna cumarsáide agus scileanna aistriúcháin a fhorbairt in obair tionscnaimh freisin, agus rogha agat tabhairt faoi thréimhse taithí oibre chun cur leis na deiseanna fostaíochta tar éis na céime. Anuas air sin ar fad, beidh rogha agat tráchtas a scríobh sa scríbhneoireacht chruthaitheach.Is féidir tabhairt faoin MA go lánaimseartha ar feadh bliana nó go páirtaimseartha ar feadh dhá bhliain

Subjects taught

Clár an Chúrsa Lánaimseartha

Fómhar
• Ard-Scileanna Teanga I
• An Ghaeilge Chlasaiceach & Léann na Lámhscríbhinní
• An Nua-Litríocht
• Scileanna Cumarsáide

Earrach
• Ard-Scileanna Teanga II
• An Ghaeilge agus an Béarla sa 19ú/20ú haois
• An Béaloideas & an Eitneagrafaíocht
• Scileanna Aistriúcháin

Samhradh
• *Rogha 1: Taithí Oibre & Miontráchtas
• *Rogha 2: Tráchtas

*Ba cheart do mhic léinn rogha amháin as an dá rogha seo a bheith acu sa Samhradh.

Beidh deis ann imeacht ón gclár MA agus Dioplóma ag duine (in ionad
MA) (60 creidiúint; gan 30 creidiúint an tSamhraidh).

Entry requirements

Onóracha den dara grad (2:2) i mbunchéim sa Ghaeilge nó i réimse gaolmhar (m. sh. an Stair, Teangacha, ábhair eile sna daonnachtaí), nó cáilíocht aitheanta (Bunchéim: Leibhéal 8 de réir Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann).*
Caighdeán B2.2 sa Ghaeilge de réir Chomhchreat Eorpach na dTeangacha.*

*Mura mbeidh bunchéim ag duine in ábhar gaolmhar, nó cruthúnas ar an leibhéal teanga, is féidir cur isteach ar an MA go fóill ach dul faoi agallamh ar dtús le fáil amach an bhfuil leibhéal cumais ag an iarrathóir chun tabhairt faoin gcúrsa.

Application dates

Le cur isteach ar an gcúrsa, ba cheart an t-eolas thíos a chur ar fáil leis an iarratas:

Tras-scríbhinní ollscoile agus cáilíochtaí
Fianaise ar leibhéal B2.2 sa Ghaeilge
Cóip den teastas breithe nó den phas
Teistiméireacht

Duration

1 Bliain (Lánaimseartha)/2 Bhliain (Páirtaimseartha)

More details
 • Qualification letters

  MA

 • Qualifications

  Degree - Masters (Level 9 NFQ)

 • Attendance type

  Full time,Part time,Daytime

 • Apply to

  Course provider