Gaeilge

Príomhbhuntáistí an chúrsa seo do mhic léinn
Déanfaidh tú scileanna luachmhara a shealbhú agus a fhorbairt, ar féidir iad a chur i bhfeidhm i réimse leathan comhthéacsanna agus postanna; scileanna taighde, teanga, agus anailíse ina measc.

Beidh deis agat ar scileanna cumarsáide agus scileanna aistriúcháin a fhorbairt in obair tionscnaimh freisin, agus rogha agat tabhairt faoi thréimhse taithí oibre chun cur leis na deiseanna fostaíochta tar éis na céime. Anuas air sin ar fad, beidh rogha agat tráchtas a scríobh sa scríbhneoireacht chruthaitheach.

Is cúrsa é seo a dhéanfaidh forbairt ar do scileanna agus a chuirfidh go mór le do thuiscint ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, ó ré na Nua-Ghaeilge Moiche anuas go dtí an lá atá inniu.

Subjects taught

Modúil an fhómhair
• Ard-Scileanna Teanga I
• An Ghaeilge Chlasaiceach & Léann na Lámhscríbhinní
• An Nua-Litríocht
• Scileanna Cumarsáide

Modúil an earraigh
• Ard-Scileanna Teanga II
• An Béaloideas & an Eitneagrafaíocht
• An Ghaeilge agus an Béarla sa 19ú/20ú haois
• Scileanna Aistriúcháin

Modúil an tsamhraidh
• Rogha 1: Tráchtas & Taithí Oibre
• Rogha 2: Tráchtas

Entry requirements

Onóracha den dara grad (2:2) i mbunchéim sa Ghaeilge nó i réimse gaolmhar (m. sh. an Stair, Teangacha, ábhair eile sna daonnachtaí), nó cáilíocht aitheanta (Bunchéim: Leibhéal 8 - QQI).*

Caighdeán B2.2 sa Ghaeilge de réir Chomhchreat Eorpach na dTeangacha.*

*Mura mbeidh bunchéim ag duine in ábhar gaolmhar, nó cruthúnas ar an leibhéal teanga, is féidir cur isteach ar an MA go fóill ach dul faoi agallamh ar dtús le fáil amach an bhfuil leibhéal cumais ag an iarrathóir chun tabhairt faoin gcúrsa.

Le cur isteach ar an gcúrsa, ba cheart an t-eolas thíos a chur ar fáil leis an iarratas:
Tras-scríbhinní ollscoile agus cáilíochtaí
Fianaise ar leibhéal B2.2 sa Ghaeilge
Cóip den teastas breithe nó den phas
Teistiméireacht

Application dates

Preparing your Application:
1. Research your programme: Each postgraduate programme at University of Limerick is unique. Explore your course content, duration, fees, and entry requirements on ul.ie.

2. Check Eligibility: Ensure that you meet the eligibility criteria for the course you are interested in. This usually includes your undergraduate degree award, subject specialities, English language proficiency (for non-native speakers), and any specific requirements for the course.

3. Prepare Documents: Gather all the necessary documents. This typically includes your academic transcripts, CV, personal statement, and references. If English is not your first language, you’ll also need to provide evidence of your English language proficiency.

4. Online Application: Once you are ready to apply, visit your postgraduate programme page on ul.ie/gps and use the Apply Now button to access UL’s online application system. You will need to create an account if you are a new user.

5. Complete the Application: Fill in the application form with all the required details. This will include personal information and academic history.

6. Upload Documents: Upload all the necessary documents that you prepared earlier. Make sure they are clear and legible.

7. Submit Application: Review your application thoroughly to ensure all information is correct and then submit your application. The application fee for your postgraduate application is €50. This includes an option to choose a second choice.

8. Track Your Application: After submission, you can track the status of your application through the online application system.

9. Interview: Depending on the programme, you may be invited for an interview. This could be in person or online.

10. Acceptance: If your application is successful, you will receive an offer email from the university. You will need to accept this offer to secure your place.

Applications are reviewed on a rolling basis and places offered to successful candidates. This means that it’s a good idea to apply as early as possible to increase your chances of securing a place.

Please note that these steps are a general guide and the exact process may vary depending on the specific programme and your individual circumstances. Always check the University of Limerick website or contact the postgraduate admissions department for the most accurate and up-to-date information.

Duration

1 Bliain Lánaimseartha), 2 Bhliain (Páirtaimseartha), ar an gcampas.

Enrolment dates

Fómhar

More details
 • Qualification letters

  MA

 • Qualifications

  Degree - Masters (Level 9 NFQ)

 • Attendance type

  Daytime,Full time,Part time

 • Apply to

  Course provider