Central Bank of Ireland Logo

Central Bank of Ireland |

Smiling woman beside a quote about data's importance at the Central Bank of Ireland.

Our Mission

We serve the public interest by maintaining monetary and financial stability while ensuring that the financial system operates in the best interests of consumers and the wider economy.

Our Vision

One Bank: Trusted by the Public, Respected by our Peers, Fulfilling Workplace for our People.

 • Trusted by the Public

A trusted organisation that is working towards the public good in a transparent, effective and accountable way.

 • Respected by our Peers

Regarded by our peers at home and abroad as credible and working constructively to help influence and shape the best outcomes for the public good.

 • Fulfilling Workplace for our People

Where our people are committed to excellence in the delivery of our mandate, have the opportunity to build fulfilling careers and reach their potential, and feel valued in an environment that supports diversity and inclusion.

Diversity at Central Bank

Our vision for diversity and inclusion is that the Central Bank:

 • Has a diverse workforce reflecting society in Ireland
 • Makes conscious decisions about how to harness difference to its benefit
 • Is a recognised thought leader on D&I
 • Focus on diversity has a positive influence on the behaviour of the financial services industry .

Our D&I Strategy 2022-2026 outlines our direction and ambition over the next five years and builds on our commitment to building a workplace grounded in fairness, respect and belonging. Each year we have committed to undertaking an action plan that will support this strategy and below you will see the focus areas for 2023, that align to our overall D&I Vision.

 • Gender
 • Disability
 • Cultural and Ethnic Diversity
 • Neurodiversity

We are also committed to continuing to provide people with relevant and up to date diversity training, support our internal employee networks, understand our people data and continue to raise awareness of the importance of D&I externally.

D&I Areas of Focus

We:

 • Run thriving employee networks , which are sponsored by our senior leaders
 • Are active members of our local community in Dublin’s Docklands , with a network focused on employability and employment for the local community
 • Have an open, accessible and inclusive work environment and facilities
 • Are members of the 30% Club, signatory to the Inclusive Workplace Pledge and participants in a number of employer diversity groups
 • Launched our Gender Identity and Expression in the Workplace Policy in 2021, which aims to create a welcoming and safe environment for all, regardless of gender identity or expression.

Bí difriúil. Déan difear.

An duine spreagtha, diongbháilte tú? An bhfuil tú ar thóir deiseanna? An bhfuil fonn foghlama ort? An bhfuil fonn ort a bheith ag obair ar mhaithe le leas an phobail in eagraíocht ina mbeidh meas ort agus inar féidir leat a bheith ar do dhóigh féin/ar fónamh? Is tráthúil duit difear a dhéanamh - agus is féidir linn deis a thabhairt duit déanamh amhlaidh.

Má bheartaíonn tú tús a chur le do ghairmréim i mBanc Ceannais na hÉireann, beidh forbairt do ghairme mar thosaíocht againn agus tabharfaimid deiseanna duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Difear ceart a dhéanamh agus torthaí tábhachtacha a bhaint amach
 • Tairbhiú de léargas iomlán ar an gcóras airgeadais
 • Do chuid spriocanna pearsanta agus gairmiúla a bhaint amach .

Ár gClár
Lenár gClár do Chéimithe, tabharfar deis duit a bheith rannpháirteach san obair ilchineálach ar leith a bhíonn ar siúl againn.

 • Beidh tú in ann difear a dhéanamh trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí amhail rannchuidiú le forbairt beartas, nósanna imeachta agus creataí, mar shampla an chaoi ina mbíonn gnólachtaí á rialáil againn nó an chaoi ina mbíonn ár n-eagraíocht féin á reáchtáil againn, cuidiú le maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí airgeadais nó tacú le tástáil agus le tarchur sonraí chun cuidiú leis an maoirseacht agus tuairisciú sin.
 • Is féidir leat speisialtóireacht a dhéanamh i gceann de thrí shruth, ag brath ar do chuid suimeanna agus spriocanna gairmréime lena n-áirítear Sonraí, Digitiú agus Teicneolaíocht, Maoirseacht, Beartas agus Riosca nó Achtúireach. Tá tuilleadh eolais ar gach ceann de na sruthanna sin le fáil ag an nasc thíos.
 • Le linn an chláir, glacfaidh tú páirt i sealaíochtaí éagsúla a chuirfidh dlús faoi d’fhorbairt - cuirfidh sé seo ar do chumas do chuid scileanna teicniúla agus scileanna idirphearsanta a fheabhsú trí bhíthin obair fhiúntach, dhúshlánach.
Latest opportunities

We aren’t currently hiring

Follow us to be notified as soon as we post new jobs & opportunities.

Central Bank of Ireland

Central Bank of Ireland